Tìm hiểu về lịch sử của dân tộc
Tác giảAdministrator
Tìm hiểu về lịch sử của dân tộc
Tìm hiểu về lịch sử của dân tộc
Tìm hiểu về lịch sử của dân tộc
Tìm hiểu về lịch sử của dân tộc
Tìm hiểu về lịch sử của dân tộc
Tìm hiểu về lịch sử của dân tộc
Tìm hiểu về lịch sử của dân tộc
Tìm hiểu về lịch sử của dân tộc
Tìm hiểu về lịch sử của dân tộc
Tìm hiểu về lịch sử của dân tộc
Tìm hiểu về lịch sử của dân tộc
Tìm hiểu về lịch sử của dân tộc
Tìm hiểu về lịch sử của dân tộc
Tìm hiểu về lịch sử của dân tộc
Tìm hiểu về lịch sử của dân tộc
Tìm hiểu về lịch sử của dân tộc
Tìm hiểu về lịch sử của dân tộc
Tìm hiểu về lịch sử của dân tộc
Tìm hiểu về lịch sử của dân tộc
Tìm hiểu về lịch sử của dân tộc
Tìm hiểu về lịch sử của dân tộc
Tìm hiểu về lịch sử của dân tộc
Tìm hiểu về lịch sử của dân tộc
Tìm hiểu về lịch sử của dân tộc
Tìm hiểu về lịch sử của dân tộc
Tìm hiểu về lịch sử của dân tộc
Tìm hiểu về lịch sử của dân tộc
Tìm hiểu về lịch sử của dân tộc
Tìm hiểu về lịch sử của dân tộc
Tìm hiểu về lịch sử của dân tộc
Tìm hiểu về lịch sử của dân tộc
Tìm hiểu về lịch sử của dân tộc
Tìm hiểu về lịch sử của dân tộc
Tìm hiểu về lịch sử của dân tộc
Tìm hiểu về lịch sử của dân tộc
Tìm hiểu về lịch sử của dân tộc

Với truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", đời đời biết ơn các anh hùng dân tộc, cô và trò trường MN Minh Hải đã có buổi dâng hương tưởng niệm tại Gò Đống Đa.

Gò Đống Đa nằm giữa trung tâm quận Đống Đa, là một di tích mang nhiều giá trị lịch sử to lớn, minh chứng cho chiến thắng lẫy lừng của người anh hùng Quang Trung và dân tộc Việt Nam. Với truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", đời đời biết ơn các anh hùng dân tộc, cô và trò trường MN Minh Hải đã có buổi dâng hương tưởng niệm tại Gò Đống Đa.

Các bạn nhỏ đã được tìm hiểu về lịch sử của dân tộc, cũng như có những hoạt động thật vui và bổ ích.