Khám sức khỏe tổng quát định kỳ cho học sinh theo quy định của ngành Giáo dục mầm non
Tác giảAdministrator
Khám sức khỏe tổng quát định kỳ cho học sinh theo quy định của ngành Giáo dục mầm non
Khám sức khỏe tổng quát định kỳ cho học sinh theo quy định của ngành Giáo dục mầm non
Khám sức khỏe tổng quát định kỳ cho học sinh theo quy định của ngành Giáo dục mầm non
Khám sức khỏe tổng quát định kỳ cho học sinh theo quy định của ngành Giáo dục mầm non
Khám sức khỏe tổng quát định kỳ cho học sinh theo quy định của ngành Giáo dục mầm non
Khám sức khỏe tổng quát định kỳ cho học sinh theo quy định của ngành Giáo dục mầm non
Khám sức khỏe tổng quát định kỳ cho học sinh theo quy định của ngành Giáo dục mầm non
Khám sức khỏe tổng quát định kỳ cho học sinh theo quy định của ngành Giáo dục mầm non
Khám sức khỏe tổng quát định kỳ cho học sinh theo quy định của ngành Giáo dục mầm non
Khám sức khỏe tổng quát định kỳ cho học sinh theo quy định của ngành Giáo dục mầm non
Khám sức khỏe tổng quát định kỳ cho học sinh theo quy định của ngành Giáo dục mầm non
Khám sức khỏe tổng quát định kỳ cho học sinh theo quy định của ngành Giáo dục mầm non
Khám sức khỏe tổng quát định kỳ cho học sinh theo quy định của ngành Giáo dục mầm non
Khám sức khỏe tổng quát định kỳ cho học sinh theo quy định của ngành Giáo dục mầm non
Khám sức khỏe tổng quát định kỳ cho học sinh theo quy định của ngành Giáo dục mầm non
Khám sức khỏe tổng quát định kỳ cho học sinh theo quy định của ngành Giáo dục mầm non
Khám sức khỏe tổng quát định kỳ cho học sinh theo quy định của ngành Giáo dục mầm non
Khám sức khỏe tổng quát định kỳ cho học sinh theo quy định của ngành Giáo dục mầm non
Khám sức khỏe tổng quát định kỳ cho học sinh theo quy định của ngành Giáo dục mầm non
Khám sức khỏe tổng quát định kỳ cho học sinh theo quy định của ngành Giáo dục mầm non
Khám sức khỏe tổng quát định kỳ cho học sinh theo quy định của ngành Giáo dục mầm non
Khám sức khỏe tổng quát định kỳ cho học sinh theo quy định của ngành Giáo dục mầm non
Khám sức khỏe tổng quát định kỳ cho học sinh theo quy định của ngành Giáo dục mầm non
Khám sức khỏe tổng quát định kỳ cho học sinh theo quy định của ngành Giáo dục mầm non
Khám sức khỏe tổng quát định kỳ cho học sinh theo quy định của ngành Giáo dục mầm non
Khám sức khỏe tổng quát định kỳ cho học sinh theo quy định của ngành Giáo dục mầm non
Khám sức khỏe tổng quát định kỳ cho học sinh theo quy định của ngành Giáo dục mầm non
Khám sức khỏe tổng quát định kỳ cho học sinh theo quy định của ngành Giáo dục mầm non
Khám sức khỏe tổng quát định kỳ cho học sinh theo quy định của ngành Giáo dục mầm non
Khám sức khỏe tổng quát định kỳ cho học sinh theo quy định của ngành Giáo dục mầm non

Ngày 22/2/2023, đoàn Bác sĩ bệnh viện nhi TƯ đã về khám cho học sinh trường MN Minh Hải theo 4 chuyên khoa: tai mũi họng - răng hàm mặt - mắt - tim, phổi.

Các bạn nhỏ được các bác sỹ khen tương tác rất tốt trong quá trình thăm khám. Kết quả khám sẽ được bác sỹ ghi vào sổ sức khoẻ của từng con, trong trường hợp cần thăm khám chuyên sâu bác sỹ sẽ có giấy hẹn để cô giáo gửi cho phụ huynh học sinh.
Khám sức khỏe tổng quát định kỳ cho học sinh theo quy định của ngành Giáo dục mầm non có vai trò rất quan trọng, giúp cha mẹ nắm rõ tình hình phát triển thể chất như các chỉ số chiều cao, cân nặng, chức năng hô hấp, thính giác, thị giác,... Chính vì vậy công tác nuôi dưỡng, chăm sóc sức khoẻ cho trẻ luôn được trường MN Minh Hải chú trọng và thực hiện nghiêm túc.