Hoạt động trải nghiệm và giáo dục ngoài trời tại trang trại Pandora
Tác giảmamnonminhhai
Hoạt động trải nghiệm và giáo dục ngoài trời tại trang trại Pandora
Hoạt động trải nghiệm và giáo dục ngoài trời tại trang trại Pandora
Hoạt động trải nghiệm và giáo dục ngoài trời tại trang trại Pandora
Hoạt động trải nghiệm và giáo dục ngoài trời tại trang trại Pandora
Hoạt động trải nghiệm và giáo dục ngoài trời tại trang trại Pandora
Hoạt động trải nghiệm và giáo dục ngoài trời tại trang trại Pandora
Hoạt động trải nghiệm và giáo dục ngoài trời tại trang trại Pandora
Hoạt động trải nghiệm và giáo dục ngoài trời tại trang trại Pandora
Hoạt động trải nghiệm và giáo dục ngoài trời tại trang trại Pandora
Hoạt động trải nghiệm và giáo dục ngoài trời tại trang trại Pandora
Hoạt động trải nghiệm và giáo dục ngoài trời tại trang trại Pandora
Hoạt động trải nghiệm và giáo dục ngoài trời tại trang trại Pandora
Hoạt động trải nghiệm và giáo dục ngoài trời tại trang trại Pandora
Hoạt động trải nghiệm và giáo dục ngoài trời tại trang trại Pandora
Hoạt động trải nghiệm và giáo dục ngoài trời tại trang trại Pandora
Hoạt động trải nghiệm và giáo dục ngoài trời tại trang trại Pandora
Hoạt động trải nghiệm và giáo dục ngoài trời tại trang trại Pandora
Hoạt động trải nghiệm và giáo dục ngoài trời tại trang trại Pandora
Hoạt động trải nghiệm và giáo dục ngoài trời tại trang trại Pandora
Hoạt động trải nghiệm và giáo dục ngoài trời tại trang trại Pandora
Hoạt động trải nghiệm và giáo dục ngoài trời tại trang trại Pandora
Hoạt động trải nghiệm và giáo dục ngoài trời tại trang trại Pandora
Hoạt động trải nghiệm và giáo dục ngoài trời tại trang trại Pandora
Hoạt động trải nghiệm và giáo dục ngoài trời tại trang trại Pandora
Hoạt động trải nghiệm và giáo dục ngoài trời tại trang trại Pandora
Hoạt động trải nghiệm và giáo dục ngoài trời tại trang trại Pandora
Hoạt động trải nghiệm và giáo dục ngoài trời tại trang trại Pandora
Hoạt động trải nghiệm và giáo dục ngoài trời tại trang trại Pandora
Hoạt động trải nghiệm và giáo dục ngoài trời tại trang trại Pandora
Hoạt động trải nghiệm và giáo dục ngoài trời tại trang trại Pandora
Hoạt động trải nghiệm và giáo dục ngoài trời tại trang trại Pandora
Hoạt động trải nghiệm và giáo dục ngoài trời tại trang trại Pandora
Hoạt động trải nghiệm và giáo dục ngoài trời tại trang trại Pandora
Hoạt động trải nghiệm và giáo dục ngoài trời tại trang trại Pandora
Hoạt động trải nghiệm và giáo dục ngoài trời tại trang trại Pandora
Hoạt động trải nghiệm và giáo dục ngoài trời tại trang trại Pandora
Hoạt động trải nghiệm và giáo dục ngoài trời tại trang trại Pandora
Hoạt động trải nghiệm và giáo dục ngoài trời tại trang trại Pandora
Hoạt động trải nghiệm và giáo dục ngoài trời tại trang trại Pandora
Hoạt động trải nghiệm và giáo dục ngoài trời tại trang trại Pandora
Hoạt động trải nghiệm và giáo dục ngoài trời tại trang trại Pandora
Hoạt động trải nghiệm và giáo dục ngoài trời tại trang trại Pandora

Các hoạt động trải nghiệm đa dạng sẽ giúp các con phát triển một các toàn diện cả thể chất và trí tuệ.

?Một ngày học tập và vui chơi trải nghiệm của các bạn nhỏ trường MN Minh Hải tại Trang trại giáo dục Pandora, Đông Anh ?
? Giữa cảnh sắc thiên nhiên xanh mát của trang trại, các bạn nhỏ tham gia nhiệt tình các hoạt động vui chơi hái dâu, nặn tò he, bắt vịt, làm diều, bắn cung… Bữa ăn trưa cho các con tại nhà ăn của trang trại đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Sau giờ quà chiều (bánh + sữa vinamilk), các con được tham gia văn nghệ, giao lưu cùng các trường bạn, hoạt động giúp các con rèn luyện kỹ năng giao tiếp cũng như sự tự tin trước đông người.
? Kết thúc chuyến đi, các con đã có những giây phút vui vẻ, đáng nhớ bên các cô, các bạn. Nhà trường sẽ luôn cố gắng tạo điều kiện cho học sinh được vui chơi, học tập thông qua trải nghiệm để phát triển một cách toàn diện.