Kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam

0

Một số hình ảnh trong buổi lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam:

20-11 (11) 20-11 (12) 20-11 (13) 20-11 (14) 20-11 (15) 20-11 (16) 20-11 (17) 20-11 (18) 20-11 (19) 20-11 (20) 20-11 (21) 20-11 (22) 20-11 (23) 20-11 (24) 20-11 (25) 20-11 (26) 20-11 (27) 20-11 (28) 20-11 (1) 20-11 (2) 20-11 (3) 20-11 (4) 20-11 (5) 20-11 (6) 20-11 (7) 20-11 (8) 20-11 (9) 20-11 (10)

Leave A Reply

one × 1 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.