Danh hiệu và Giải thưởng

Trường mầm non Minh Hải Đống Đa là trường tư thục duy nhất đạt chuẩn quốc gia trên Hà Nội. Tự hào về bề dày truyền thống và đội ngũ giáo viên yêu nghề mến trẻ và hệ thống cơ sở vật chất tốt về khu vui chơi, lớp học… tạo điều kiện vững vàng cho các bé kiến thức kỹ năng để các bé phát triển toàn diện.

Sau đây là chi tiết một số giải thưởng mà trường ã đạt được trong gần 20 năm qua:

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 danh-hieu-va-giai-thuong (1) danh-hieu-va-giai-thuong (2) danh-hieu-va-giai-thuong (3) danh-hieu-va-giai-thuong (4) danh-hieu-va-giai-thuong (5) danh-hieu-va-giai-thuong (6) danh-hieu-va-giai-thuong (7) danh-hieu-va-giai-thuong (8) danh-hieu-va-giai-thuong (9) danh-hieu-va-giai-thuong (10) danh-hieu-va-giai-thuong (11) danh-hieu-va-giai-thuong (12) danh-hieu-va-giai-thuong (13) danh-hieu-va-giai-thuong (14) danh-hieu-va-giai-thuong (15) danh-hieu-va-giai-thuong (16) danh-hieu-va-giai-thuong (17) danh-hieu-va-giai-thuong (18) danh-hieu-va-giai-thuong (19) danh-hieu-va-giai-thuong (20) danh-hieu-va-giai-thuong (21) danh-hieu-va-giai-thuong (22) danh-hieu-va-giai-thuong (23) danh-hieu-va-giai-thuong (24) danh-hieu-va-giai-thuong (25) danh-hieu-va-giai-thuong (26) danh-hieu-va-giai-thuong (27) danh-hieu-va-giai-thuong (28) danh-hieu-va-giai-thuong (29) danh-hieu-va-giai-thuong (30) danh-hieu-va-giai-thuong (31) danh-hieu-va-giai-thuong (32) danh-hieu-va-giai-thuong (34) danh-hieu-va-giai-thuong (35) danh-hieu-va-giai-thuong (36) danh-hieu-va-giai-thuong (37) danh-hieu-va-giai-thuong (38) danh-hieu-va-giai-thuong (39) danh-hieu-va-giai-thuong (40) danh-hieu-va-giai-thuong (41) danh-hieu-va-giai-thuong (42) danh-hieu-va-giai-thuong (43) danh-hieu-va-giai-thuong (44) danh-hieu-va-giai-thuong (45) danh-hieu-va-giai-thuong (46) danh-hieu-va-giai-thuong (77) danh-hieu-va-giai-thuong (92) danh-hieu-va-giai-thuong (102)