Các bé chơi trò chơi “Đi cà kheo”

0

Hôm các cô trường mầm non Minh Hải cho các con chơi cà kheo. Các con được chơi các trò chơi dân gian nhằm giúp các con vừa rèn luyện sức khỏe vừa giúp các con nâng cao tình đoàn kết. Sau đây là một số hình ảnh các con chơi trò chơi cà kheo:

cac-be-choi-di-ca-kheo (1) cac-be-choi-di-ca-kheo (2) cac-be-choi-di-ca-kheo (3)   cac-be-choi-di-ca-kheo (6)  cac-be-choi-di-ca-kheo (8)   cac-be-choi-di-ca-kheo (11) cac-be-choi-di-ca-kheo (12)  cac-be-choi-di-ca-kheo (14) cac-be-choi-di-ca-kheo (15) cac-be-choi-di-ca-kheo (16) cac-be-choi-di-ca-kheo (17)  cac-be-choi-di-ca-kheo (19) cac-be-choi-di-ca-kheo (20)

Leave A Reply

4 − two =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.