Bé chơi trò chơi “Leo núi”

0

Hôm nay các con trường mầm non Minh Hải được chơi các trò chơi leo núi. Các con bạn nào cũng cố gắng nỗ lực leo lến đến đỉnh.

Sau đây là một số hình ảnh ghi lại khi các con chơi trò chơi:

be-choi-leo-nui (7) be-choi-leo-nui (1) be-choi-leo-nui (2) be-choi-leo-nui (3) be-choi-leo-nui (4) be-choi-leo-nui (5) be-choi-leo-nui (6)

Leave A Reply

19 − 1 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.